Pravidla

Pravidla skupiny Cesta k normálu.

Členem v CkN (Cesta k normálu) se člověk stává po schválení nadpoloviční většinou všech členů. Všichni členové jsou si rovni, mají stejné možnosti a stejné podmínky. Na veřejnosti bude za CkN vystupovat její mluvčí, který bude řádně zvolen. V CkN jedná každý partner sám za sebe a také je za sebe a své činy odpovědný.

Pravidla:

Každý člen je ve skupině CkN (PS-CkN) a disponuje při rozhodování pouze jediným hlasem. Každý člen může podávat své návrhy, stížnosti nebo přání v pracovní skupině a má právo na jejich obhajobu, projednání a následnou diskuzi o nich. Podněty a návrhy by měli být věcné a stručné. O každém podnětu bude vždy hlasováno buďto fyzicky na jednání, jednání on-line v pracovní skupině formou hlasování, nebo ve výjimečném případě elektronicky. Rozhodující je nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Prioritou je hledání reálně proveditelných a funkčních řešení směřujících k cílům vytyčených CkN.

Každý člen má právo aktivně se zapojit do spolupráce. Dále každý člen dle svých možností bude podporovat akce schválené v PS-CkN v řádném hlasování (o hlasování bude uložený záznam).

Pravidla pro debatu:

  1. Debatovat a ptát se může každý bez rozdílu a bez předchozí nálepky.
  2. Chovat k sobě slušně a debatu vést věcně tak, abychom se dozvěděli veškerá pozitiva a negativa návrhu. Jakékoliv urážení a napadání nebude tolerováno a bude považováno za hrubé porušení pravidel.
  3. V případě nesouhlasu s návrhem se uvede důvod, proč nesouhlasí.
  4. Nesouhlasit může kdokoli ze skupiny i s jednotlivými body návrhu.
  5. Jakékoli kontraproduktivní jednání je nepřípustné. Platí pravidlo 3x a dost.Cílem je dosáhnout vždy lepšího a funkčního řešení .

 

Pravidla pro hlasování:
Hlasujete PRO nebo PROTI návrhu.

Každý člen má pouze jeden hlas.

16.9.2023