Hlasování

  • Hlasováno o pravidlech skupiny s výsledkem souhlasu nadpoloviční většiny.